Ασφαλιστικές εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών, μελών εταιρειών Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, μια αρχική προσέγγιση