Δεν αποτελεί πλέον παράβαση η απώλεια των μη χρησιμοποιηθέντων θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων – πρόστιμα ΚΕΠΥΟ , κλπ