Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, για να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων