ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΕΙΑ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ