ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΩΣ 50.000,00 ΕΥΡΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ