Κατηγορία: Ιδιώτες

23

Jul2015
Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΝΑΙ Η  26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Η πληρωμή του φόρου γίνεται σε 2 δόσεις αν για παραδειγμα η δήλωση σταλεί Ιούλιο, τότε η πρώτη πληρωμή (με δόσεις) πραγματοποιείται έως 31-8-2015, η δεύτερη δόση 30-9-2015 και η τελευταία έως 30-11-2015. Αντίστοιχα , και ένα μήνα μετά ... Διαβάστε περισσότερα

13

Jun2015
Σύμφωνα με το έγγραφο ΔΕΑΦ Α 1079650 EΞ 2015/10.6.15 αντιμετωπίζονται φορολογικά οι παροχές, επιδοτήσεις και λοιπά παρεμφερή ποσά που χορηγούνται από τον ΟΑΕΔ και δίνονται οδηγίες για την ορθή αναγραφή τους στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1). Αναλυτικά: Α. Τα επιδόματα ανεργίας που καταβάλλονται στους δικαιούχους, εφόσον το άθροισμα των ... Διαβάστε περισσότερα