Εταιρεία

H συμβουλευτική φοροτεχνική εταιρεία μας προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για κάθε είδους μορφής επιχείρηση, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες, με έμφαση στην ποιότητα και στην αποτελεσματικότητα και για ιδιώτες φοροτεχνική διαχείριση ακινήτων μεγάλης αξίας. Η έδρα μας είναι στο Περιστέρι στην οδό Κατσαντώνη 21 και στην Πετρούπολη Στερεάς Ελλάδας 1 και Ανατολικής Ρωμυλίας. Δραστηριοποιούμαστε σε όλο τον λεκανοπέδιο Αττικής και στην ευρύτερη περιφέρεια εκτός Αττικής στο Νομό Βοιωτίας, στην βιομηχανική ζώνη έχοντας πελάτες μεγάλες βιομηχανίες με πολυετή παρουσία στην αγορά.

H πολυετή εμπειρία μας άνω των 23 ετών και η συνεχής παρακολούθηση των αλλαγών σε φορολογικά, εργατικά κλπ θέματα μας έχει βοηθήσει να έχουμε ένα αξιόπιστο όνομα στην αγορά έχοντας πελάτες μεγάλες ανώνυμες εταιρείες και υποκαταστήματα πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Επίσης διαθέτουμε καλή εξειδίκευση σε θέματα μηχανογράφησης εταιρειών λόγω των γνώσεων μας σε θέματα software και hardware.

Στόχος μας είναι η εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας και της βελτίωσης όσων αφορά την σωστή και νόμιμη τήρηση των νόμων (εργασιακών, φορολογίας, κλπ), εφαρμόζοντας τις τελευταίες εξελιγμένες λογιστικές μεθόδους με τα νέα και σύγχρονα, από τεχνολογικής απόψεως, προγράμματα είτε αυτά που αφορούν εργασιακά θέματα είτε φορολογικά και λογιστικά.

Ενημερώνουμε σχεδόν σε καθημερινή βάση με e-mails όλους τους πελάτες μας για τις σημαντικές αλλαγές που επέρχονται καθώς και την έγκαιρη πληροφόρησή τους κάθε τρίμηνο για το επίπεδο του φόρου που τείνει να εξελιχθεί η τρέχουσα χρήση. Αποφεύγοντας τις λανθασμένες κινήσεις στο τέλος κάθε έτους.

Ισολογισμός 2014